Komitet Wyborczy PRAWICA

Komitet katolicko-konserwatywnej prawicy. Będziemy gwarantem:

 • walki o prawa podstawowe, w tym prawa do życia i prawa rodziny,
 • realnego przeciwstawienia się ofensywie LGBT – wypowiedzenie genderowej konwencji stambulskiej i wprowadzenie Międzynarodowej Konwencji Praw Rodzin,
 • dbania o suwerenność Rzeczypospolitej,
 • przestrzegania wolności politycznej.

Komitet Wyborczy Prawica kończy swoją działalność wobec niemożności podjęcia ogólnopolskiej kampanii wyborczej. Dziękujemy wszystkim, którzy udzielali nam publicznego poparcia, a szczególnie tym, którzy byli gotowi kandydować w tych wyborach i uczestniczyli w akcji zbierania podpisów. Zrobiliśmy, co w naszej mocy, by zapewnić Polakom możliwość dobrego wyboru.

W trakcie kampanii będziemy zajmowali stanowisko wobec poszczególnych partii prowadzących ogólnopolską kampanię.

Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, choć stanowi najszerszą alternatywę dla ugrupowań bezpośrednio godzących w dobro wspólne narodu – dla PO i Lewicy – i choć podjęło ważne decyzje dotyczące materialnych praw rodziny, ponosi jednocześnie odpowiedzialność za niepodjęcie wielu zasadniczych wyzwań stojących przed Państwem Polskim i wspólnotą europejską w tym niewypowiedzenie genderowej Konwencji Stambulskiej oraz skuteczne przekonanie Polaków, że można bezterminowo żyć w państwie aborcyjnym. To pokazuje bardzo ograniczony charakter alternatywy, którą proponuje.

Zaletą Konfederacji jest brak antyprawicowych kompleksów i gotowość deklaratywnego poparcia prawicowych postulatów. Głosowanie na nią może stanowić votum separatum wobec poważnych braków polityki PiS w zakresie zasad suwerenności i cywilizacji chrześcijańskiej. Problemem jest jednak jej brak zdolności do współpracy z innymi ugrupowaniami na rzecz realizacji konkretnych nakazów dobra wspólnego, a takiej postawy należy oczekiwać od każdego ugrupowania deklarującego zasady narodowe. Nie przekonują do Konfederacji także wielokroć niezwykle ekscentryczne postulaty jej liderów dziedzinie społecznej czy międzynarodowej.

Wreszcie PSL, który w wypadku rządów PiS może pokazać szersze niż samego rządu poparcie dla zasad cywilizacji chrześcijańskiej i który spełniał wielokrotnie pozytywną funkcję hamulca demokratycznego wahadła. Doceniamy fakt, że prezes PSL był jedynym liderem partyjnym, który wziął udział w koalicji sumień, która wbrew szefom wielkich partii odmówiła skierowania do prac parlamentarnych antykonstytucyjnego projektu znoszącego ochronę praw nienarodzonych. Niestety, choćby dyskusja o tzw. związkach partnerskich pokazała niebezpieczeństwo ulegania przez tą partię liberalnym ugrupowaniom, z którymi podjęła współpracę.

Zachęcając wszystkich Polaków do oddania głosu kierując się zasadami cywilizacji chrześcijańskiej i suwerenności Rzeczypospolitej, wolności politycznej i gospodarczej – apelujemy jednocześnie, by w konkretnych wyborach personalnych w żadnym wypadku nie popierać posłów, którzy głosowali za odrzuceniem projektu Stop Aborcji lub za skierowaniem do dalszych prac w Parlamencie antykonstytucyjnego projektu grup aborcjonistycznych.

Dla porządku podajemy listę posłów, którzy w obu tych głosowaniach zajęli stanowisko zgodne z dobrem wspólnym.

Apelujemy, by nie głosować na urzędujących posłów spoza tej listy.

Równocześnie deklarujemy gotowość kontynuowania i rozwijania współpracy środowisk ideowej prawicy, która znalazła swój pierwszy wyraz w powołaniu Komitetu Wyborczego Prawica.

Liderzy ruchu

Nasi liderzy to osoby godne zaufania, wierne idei, które nie sprzedadzą swoich przekonań.

Historyk, publicysta, poseł czterech kadencji, założyciel Prawicy Rzeczypospolitej, inicjator Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego.

Absolwent KUL oraz Georgetown University, poseł na Sejm czterech kadencji.

Szczęśliwa żona jednego męża i mama trójki dzieci. Absolwentka SGH.

Poseł na Sejm V kadencji – 1998. Lekarz woj. radomskiego, związana z Katolickim Stowarzyszeniem Lekarzy Polskich.

Menadżer, przedsiębiorca, publicysta, historyk, działacz katolicki. Począwszy od lat 70 w opozycji antykomunistycznej.

Przedsiębiorca, w-ce prezydent Krakowa, deputowany do Parlamentu Europejskiego VII kadencji.

Idea Komitetu Wyborczego Prawica

My nie pozwolimy aby o tej sprawie milczano. Zagwarantujemy żeby wniosek o odwołanie konwencji stambulskiej został w Sejmie rozpatrzony. A przede wszystkim zaprezentujemy alternatywę dla tej ideologii. Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny to jest dokument o który będziemy walczyć za pomocą uchwał i rezolucji sejmowych na sali plenarnej i na salach komisji. Postulat ten posiada poparcie ogromnej większości opinię katolickiej któremu nikt nie zaprzeczył. Każdy rząd będzie musiał wobec niego zająć stanowisko i ostatecznie będzie musiał go poprzeć. Ale po to żeby to zrobił potrzebna jest nasza akcja na forum parlamentarnym. Po to startujemy jako Komitet Wyborczy PRAWICA.

KW Prawica reprezentuje najważniejsze interesy zwykłych Polek i Polaków:

 • Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny,
 • sprzeciw wobec genderowej konwencji stambulskiej,
 • sprzeciw wobec homoedukacji w szkołach i deprawacji dzieci,
 • sprzeciw wobec fali nienawiści i ataków na chrześcijan w Polsce i na świecie

Stay on Track

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Get Organized

 • List Item #1
 • List Item #3
 • List Item #2
 • List Item #4

Built with brains

Get More Insights from Your Real-Time Data

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Get results

Fast Start-up without Hassle

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

important opinion

What the Experts Say!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Everything is designed. Few things are designed well.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

In tempus vel nisi id semper. Integer sed fermentum felis. Fusce viverra in massa a dignissim. Pellentesque ac ex quis arcu euismod fringilla. Curabitur eros diam, bibendum vitae sem nec, faucibus elementum tellus.

Design adds value faster than it adds costs.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tempus vel nisi id semper. Integer sed fermentum felis.

Fusce viverra in massa a dignissim. Pellentesque ac ex quis arcu euismod fringilla. Curabitur eros diam, bibendum vitae sem nec, faucibus elementum tellus.

Make it simple, but significant.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tempus vel nisi id semper. Integer sed fermentum felis. Fusce viverra in massa a dignissim.

Pellentesque ac ex quis arcu euismod fringilla. Curabitur eros diam, bibendum vitae sem nec, faucibus elementum tellus.


Ready to Start?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.