Oświadczenie KW Prawica dot. wyborów parlamentarnych

„Szanowni Państwo
Drastycznie  krótki czas wyznaczony przez Prezydenta na zebranie podpisów, szczególnie dotkliwy w czasie wakacyjnym oraz realizowaną równolegle w telewizji publicznej perfidna kampanią, za publiczne pieniądze, straszącą przed udostępnianiem numeru PESEL uderzyły mocno w wolność polityczną i oddolną inicjatywę obywatelską.

Niepokojąco  wpisały się w te polityczne okoliczności także działania policji wymierzona przeciwko akcji Konfederacji Polski Niepodległej,  jednego z uczestników Komitetu Prawica, który prowadził pokojową pikietę przeciwko przywracaniu w nazewnictwie ulic dawnych komunistycznych działaczy. 

Niestety również decyzja Kai Godek o opuszczeniu Komitetu Wyborczego Prawica, który inicjowała i współtworzyła, spowodował w sposób oczywisty, moralne i organizacyjne osłabienie naszej akcji 

Nie chodziło nigdy w naszej działalności o parę mandatów dla mandatów, ale o mandat dla głosu, który może efektywnie wpływać na politykę państwa, o politykę poważną, a nie grę wyborczą za wszelką cenę. 

W związku z tym Komitet Wyborczy Prawicy traktujemy dziś przede wszystkim jako wstęp i przygotowanie do długofalowej akcji politycznej w szerokim porozumieniu środowisk i organizacji konserwatywnych, zaczynając od tych z którymi tworzymy dziś nasz komitet. Na początku tej drogi dziękujemy wszystkim, którzy zbierali, i złożyli, podpisy na rzecz rejestracji  Komitetu Prawica. Z dorobkiem tej akcji zgłaszamy się w w Państwowej Komisji Wyborczej. Niezależnie od jej formalnych efektów będzie to wymierny dowód naszej pracy i świadectwo gotowości zaangażowania się na rzecz suwerenności Rzeczypospolitej, cywilizacji chrześcijańskiej i wolności politycznych.”

Lech Łuczyński – Pełnomocnik KW Prawica
Bogusław Kiernicki – Prawica Rzeczypospolitej
Stanisław Żółtek – Kongres Nowej Prawicy
Adam Słomka – Konfederacja Polski Niepodległej – Niezłomni
Zbigniew Wrzesiński – Stronnictwo Pracy

Napisz komentarz:

Podobne wpisy

01

Wrz
Aktualności

Oświadczenie Komitetu Wyborczego Prawica z okazji osiemdziesiątej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

Osiemdziesięciolecie wybuchu drugiej wojny światowej to przede wszystkim okazja do upamiętnienia wszystkich polskich ofiar wojny i wkładu Polski w zwycięstwo naszych aliantów nad Niemcami, które (wskutek ich aprobaty dla imperializmu sowieckiego) nie stało się naszym zwycięstwem, przeciwnie – zakończyło się półwiekową niewolą naszego kraju.Przypominamy raz jeszcze prawdę przypomnianą przez premier Polskiego Rządu w Auschwitz, że zbrodnie Hitlera […]

29

Sie
Aktualności

Kaja Godek odeszła z KW Prawica

Komitet Wyborczy Prawica powołaliśmy w odpowiedzi na zachęty i inicjatywę pani Kai Godek, której mandat jako rzeczniczki Inicjatywy Obywatelskiej „Zatrzymaj Aborcję” zawsze szanowaliśmy. Traktowaliśmy tę akcję jako spóźnioną wprawdzie, ale niezbędną próbę mobilizacji i usamodzielnienia opinii katolickiej w Polsce. Nie po to, aby mówić, czego władze Rzeczypospolitej nie robią, ale aby nakłonić je do działań koniecznych dla[…]

27

Sie
Aktualności

Stronnictwo Pracy, Konfederacja Polski Niepodległej i Kongres Nowej Prawicy dołączają do Komitetu Wyborczego Prawica

O dołączeniu do KW Prawica Stronnictwa Pracy, Konfederacji Polski Niepodległej i Kongresu Nowej Prawicy poinformował we wtorek lider Prawicy Rzeczpospolitej Marek Jurek. Przedstawiciele tych ugrupowań podkreślali istnienie „wspólnych idei” i postulatów w ramach KW Prawica. Czytaj więcej