Oświadczenie Komitetu Wyborczego Prawica z okazji osiemdziesiątej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

Osiemdziesięciolecie wybuchu drugiej wojny światowej to przede wszystkim okazja do upamiętnienia wszystkich polskich ofiar wojny i wkładu Polski w zwycięstwo naszych aliantów nad Niemcami, które (wskutek ich aprobaty dla imperializmu sowieckiego) nie stało się naszym zwycięstwem, przeciwnie – zakończyło się półwiekową niewolą naszego kraju.
Przypominamy raz jeszcze prawdę przypomnianą przez premier Polskiego Rządu w Auschwitz, że zbrodnie Hitlera – wśród których ofiar największą i najbardziej dotkniętą grupą byli polscy i europejscy Żydzi – stały się możliwe, bo pozbawiona niepodległości Polska nie mogła ochronić wszystkich swoich obywateli.
Przede wszystkim oczekujemy uznania odpowiedzialności za wybuch wojny jej głównych sprawców – Niemiec i Związku Sowieckiego. Niemcy mają obowiązek przyjąć odpowiedzialność za to, że agresja Hitlera na Polskę była poprzedzona systematycznym negowaniem granic odrodzonej Rzeczypospolitej przez rządy i partie demokratycznej Republiki Weimarskiej. Również pakt Ribbentrop-Mołotow był poprzedzony współpracą niemiecko-sowiecką w czasach niemieckiej demokracji. Niemcy mają obowiązek uznać swoją odpowiedzialność za pół wieku utraty niepodległości przez Polskę, bo to one wprowadziły Stalina do środka Europy. Świat zaś ma obowiązek pamiętać, że jedynym państwem, które zaczęło wojnę od podbojów i zakończyło tę wojnę zaborami terytorialnymi – był Związek Sowiecki.
Oczekujemy również uznania przez naszych wojennych sojuszników odpowiedzialności na niewykonanie zobowiązań sojuszniczych wobec Polski, zarówno w zakresie współpracy wojskowej we wrześniu 1939 roku przez Francję, jak i potem – wskutek prosowieckiej polityki Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych – przez czynny udział w pozbawieniu Rzeczypospolitej integralności terytorialnej i niepodległości.
Wszystkie państwa, które ponoszą odpowiedzialność za wojenny i powojenny los Polski, mają obowiązek uznać swą odpowiedzialność, tym bardziej, że Polska ciągle odczuwa skutki społecznej i ekonomiczne degradacji wskutek pół wieku sowieckiej dominacji i kolaboracyjnych rządów komunistycznych. Jest to niezbędne tym bardziej, jeśli dziś słyszymy o próbach obarczania Polski odpowiedzialnością za decyzje narzuconych nam kolaboracyjnych rządów. Z faktu, że Polska była samotna w 1939 roku i że dziś jesteśmy samotni w przypominaniu tej prawdy – nie wynika, że możemy o niej milczeć. Nam i nikomu nie wolno zapomnieć.
Lech Łuczyński – Pełnomocnik KW Prawica
Bogusław Kiernicki – Prawica Rzeczypospolitej
Stanisław Żółtek – Kongres Nowej Prawicy
Adam Słomka – Konfederacja Polski Niepodległej – Niezłomni
Zbigniew Wrzesiński – Stronnictwo Pracy

Napisz komentarz:

Podobne wpisy

04

Wrz
Aktualności

Oświadczenie KW Prawica dot. wyborów parlamentarnych

„Szanowni PaństwoDrastycznie  krótki czas wyznaczony przez Prezydenta na zebranie podpisów, szczególnie dotkliwy w czasie wakacyjnym oraz realizowaną równolegle w telewizji publicznej perfidna kampanią, za publiczne pieniądze, straszącą przed udostępnianiem numeru PESEL uderzyły mocno w wolność polityczną i oddolną inicjatywę obywatelską. Niepokojąco  wpisały się w te polityczne okoliczności także działania policji wymierzona przeciwko akcji Konfederacji Polski Niepodległej,  jednego […]

29

Sie
Aktualności

Kaja Godek odeszła z KW Prawica

Komitet Wyborczy Prawica powołaliśmy w odpowiedzi na zachęty i inicjatywę pani Kai Godek, której mandat jako rzeczniczki Inicjatywy Obywatelskiej „Zatrzymaj Aborcję” zawsze szanowaliśmy. Traktowaliśmy tę akcję jako spóźnioną wprawdzie, ale niezbędną próbę mobilizacji i usamodzielnienia opinii katolickiej w Polsce. Nie po to, aby mówić, czego władze Rzeczypospolitej nie robią, ale aby nakłonić je do działań koniecznych dla[…]

27

Sie
Aktualności

Stronnictwo Pracy, Konfederacja Polski Niepodległej i Kongres Nowej Prawicy dołączają do Komitetu Wyborczego Prawica

O dołączeniu do KW Prawica Stronnictwa Pracy, Konfederacji Polski Niepodległej i Kongresu Nowej Prawicy poinformował we wtorek lider Prawicy Rzeczpospolitej Marek Jurek. Przedstawiciele tych ugrupowań podkreślali istnienie „wspólnych idei” i postulatów w ramach KW Prawica. Czytaj więcej