Komitet Wyborczy Prawica

Podmiot, który utworzył Komitet Wyborczy:

Prawica Rzeczypospolitej

Ewidencja Partii Politycznych: EwP 266

Informacja:

Dnia 13 sierpnia 2019 r. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienie dokonane przez Komitet Polityczny Prawicy Rzeczypospolitej, pełniący funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, o utworzeniu Komitetu Wyborczego – Komitet Wyborczy Prawica i o zamiarze samodzielnego zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego.

Uchwała PKW w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu.

Adres i dane Komitetu Wyborczego:

Komitet Wyborczy Prawica

ul. Wspólna 61/105

00-687 Warszawa

Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego Prawica:

Piotr Zbigniew Cichoń

Pełnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego Prawica:

Lech Marek Łuczyński

Rejestr zaciągniętych kredytów:

Brak danych

Rejestr wpłat:

Brak danych

Wesprzyj KW Prawica

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek :

Fundusz Wyborczy Prawicy Rzeczypospolitej
ul. Kolbego 14 m.17
02-781 Warszawa

Volkswagen Bank Polska S.A.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
Nr rachunku: 64 2130 0004 2001 0454 4136 0001

Wpłaty mogą być dokonywane jedynie przez osoby fizyczne.
W tytule wpłaty należy podać Darowizna (lub Darowizna na kandydata Imię Nazwisko oraz czy wpłata jest na kandydata na posła czy senatora) oraz PESEL osoby wpłacającej.
Limit w RP 2019 od jednej osoby wynosi: 33 750zł

Suma darowizn pieniężnych na Fundusz Wyborczy pochodzących od jednej osoby fizycznej nie może przekraczać w ciągu roku 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę.

Wpłaty na Fundusz Wyborczy mogą być dokonywane jedynie w formie bezgotówkowej-czekiem, przelewem lub kartą płatniczą ( art.36 ust.3 o partiach politycznych ).

Gospodarkę finansową komitetu prowadzi i ponosi za nią pełną odpowiedzialność pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ( art. 127 § 1 Kodeksu wyborczego).
Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu wyborczego, z dnia 05.01.2011 (Dz.U. 2011.21.112):
„Bez pisemnej zgody Pełnomocnika Finansowego nie można zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz komitetu”.