Komitet Wyborczy Prawica kończy swoją działalność wobec niemożności podjęcia ogólnopolskiej kampanii wyborczej. Dziękujemy wszystkim, którzy udzielali nam publicznego poparcia, a szczególnie tym, którzy byli gotowi kandydować w tych wyborach i uczestniczyli w akcji zbierania podpisów. Zrobiliśmy, co w naszej mocy, by zapewnić Polakom możliwość dobrego wyboru.

W trakcie kampanii będziemy zajmowali stanowisko wobec poszczególnych partii prowadzących ogólnopolską kampanię.

Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, choć stanowi najszerszą alternatywę dla ugrupowań bezpośrednio godzących w dobro wspólne narodu – dla PO i Lewicy – i choć podjęło ważne decyzje dotyczące materialnych praw rodziny, ponosi jednocześnie odpowiedzialność za niepodjęcie wielu zasadniczych wyzwań stojących przed Państwem Polskim i wspólnotą europejską w tym niewypowiedzenie genderowej Konwencji Stambulskiej oraz skuteczne przekonanie Polaków, że można bezterminowo żyć w państwie aborcyjnym. To pokazuje bardzo ograniczony charakter alternatywy, którą proponuje.

Zaletą Konfederacji jest brak antyprawicowych kompleksów i gotowość deklaratywnego poparcia prawicowych postulatów. Głosowanie na nią może stanowić votum separatum wobec poważnych braków polityki PiS w zakresie zasad suwerenności i cywilizacji chrześcijańskiej. Problemem jest jednak jej brak zdolności do współpracy z innymi ugrupowaniami na rzecz realizacji konkretnych nakazów dobra wspólnego, a takiej postawy należy oczekiwać od każdego ugrupowania deklarującego zasady narodowe. Nie przekonują do Konfederacji także wielokroć niezwykle ekscentryczne postulaty jej liderów dziedzinie społecznej czy międzynarodowej.

Wreszcie PSL, który w wypadku rządów PiS może pokazać szersze niż samego rządu poparcie dla zasad cywilizacji chrześcijańskiej i który spełniał wielokrotnie pozytywną funkcję hamulca demokratycznego wahadła. Doceniamy fakt, że prezes PSL był jedynym liderem partyjnym, który wziął udział w koalicji sumień, która wbrew szefom wielkich partii odmówiła skierowania do prac parlamentarnych antykonstytucyjnego projektu znoszącego ochronę praw nienarodzonych. Niestety, choćby dyskusja o tzw. związkach partnerskich pokazała niebezpieczeństwo ulegania przez tą partię liberalnym ugrupowaniom, z którymi podjęła współpracę.

Zachęcając wszystkich Polaków do oddania głosu kierując się zasadami cywilizacji chrześcijańskiej i suwerenności Rzeczypospolitej, wolności politycznej i gospodarczej – apelujemy jednocześnie, by w konkretnych wyborach personalnych w żadnym wypadku nie popierać posłów, którzy głosowali za odrzuceniem projektu Stop Aborcji lub za skierowaniem do dalszych prac w Parlamencie antykonstytucyjnego projektu grup aborcjonistycznych.

Dla porządku podajemy listę posłów, którzy w obu tych głosowaniach zajęli stanowisko zgodne z dobrem wspólnym.

Apelujemy, by nie głosować na urzędujących posłów spoza tej listy.

Równocześnie deklarujemy gotowość kontynuowania i rozwijania współpracy środowisk ideowej prawicy, która znalazła swój pierwszy wyraz w powołaniu Komitetu Wyborczego Prawica.

(-) Lech Łuczyński – Pełnomocnik KW Prawica
(-) Bogusław Kiernicki – Prawica Rzeczypospolitej
(-) Adam Słomka – Konfederacja Polski Niepodległej – Niezłomni
(-) Jan Miller – Wolni i Solidarni

Czytaj więcej...

Komitet Wyborczy PRAWICA

Komitet katolicko-konserwatywnej prawicy.

Będziemy gwarantem:

  • walki o prawa podstawowe, w tym prawa do życia i prawa rodziny
  • realnego przeciwstawienia się ofensywie LGBT – wypowiedzenie genderowej konwencji stambulskiej i wprowadzenie Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny
  • dbania o suwerenność Rzeczypospolitej
  • przestrzegania wolności politycznej.

Kontakt z nami!

Poznaj twórców ruchu

Liderzy

Nasi liderzy to osoby godne zaufania, wierne idei, które nie sprzedadzą swoich przekonań.

Marek Jurek

Były Marszałek RP
Historyk, publicysta, poseł czterech kadencji, założyciel Prawicy Rzeczypospolitej, inicjator Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego.

Lucyna Wiśniewska

Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej
Poseł na Sejm V kadencji – 1998. Lekarz woj. radomskiego, związana z Katolickim Stowarzyszeniem Lekarzy Polskich.

Adam Słomka

Lider KPN-OP
Polski polityk, działacz opozycji demokratycznej w PRL, w latach 1991–2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji.

Marian Piłka

Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej
Absolwent KUL oraz Georgetown University, poseł na Sejm czterech kadencji.

Bogusław Kiernicki

Prezes Prawicy Rzeczypsopolitej
Menadżer, przedsiębiorca, publicysta, historyk, działacz katolicki. Począwszy od lat 70 w opozycji antykomunistycznej.

Lidia Sankowska-Grabczuk

Rzecznik prasowa Prawicy Rzeczypospolitej
Szczęśliwa żona jednego męża i mama trójki dzieci. Absolwentka SGH.

Stanisław Żółtek

Prezes Kongresu Nowej Prawicy
Przedsiębiorca, w-ce prezydent Krakowa, deputowany do Parlamentu Europejskiego VII kadencji.
Osiągnij sukces z nami!

Pomóż zebrać podpisy

Pobierz i wydrukuj listy poparcia.
Przejdź dalej

Formularz kontaktowy

Masz sugestię, pomysł, pytanie? Napisz do nas!